imagesofoldhawaii.com
Waipuhia
Huli ae au e nana ia Waipuhia, ua moni ia kona mau huna wai e ka makani ; me he lauoho kalole la i luhe i ka makani, i kiaweawe makalii i ka lau o ke kawelu, ka puaki i ka pua o ka ahihi o Malailua…