imagesofoldhawaii.com
Nanaʻulu – Ulu
He aina loaʻa i ka moanaI hoea mai loko o ka aleI ka halehale poi pu a KanaloaHe Koakea i halelo i ka waiI lou i ka makau a ka lawaiaA ka lawaia nui o KapaahuA ke lawaia nui o Kapuheeuanuu-laA pae …