imagesofoldhawaii.com
Kalanimōkū
Kalanimōkū was a trusted and loyal advisor to Kamehameha I, Liholiho (Kamehameha II) and Kauikeaouli (Kamehameha III.) Kalanimōkū was born at Ka‘uiki, Hāna, Maui, around 1768; he was a grandson…