imagesofoldhawaii.com
ʻIliʻili Hānau o Kōloa
Ka ʻiliʻili hānau o Kōloa; ka nalu haʻi o Kāwā.The reproducing pebbles of Kōloa; the breaking surf of Kāwā.ʻIliʻili hānau o Kōloa (Birth Pebble of Kōloa) is the mother of rocks for Kaʻū d…