ilsam.org.tr
Fıkıh Özelinde Dînî Bilgi ve Günümüzde İslam Algısı – Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU - İLSAM
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur’an Araştırmaları Merkezi (KURAMER) İslam