ilot.edu.pl
Wyróżnienie Tadeusza Królikiewicza - Instytut Lotnictwa
Instytut Lotnictwa wyróżnił Tadeusza Królikiewicza z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin z podziękowaniami za liczne monografie o Instytucie oraz wieloletnią współpracę. Szacowny jubilat odebrał pamiątkową statuetkę podczas obrad Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa, które miały miejsce 21 grudnia 2016 roku. Tadeusz Królikiewicz jest autorem wielu książek z dziedziny lotnictwa, w tym: „Polski samolot i barwa”, „Wybrane zagadnienia z Instytutu Lotnictwa” oraz wielu publikacji i artykułów popularno-naukowych z dziedziny lotnictwaCzytaj więcej