ilot.edu.pl
Seminarium Klastra Polskie Tunele Aerodynamiczne - Instytut Lotnictwa
Klaster PTA powstał z inicjatywy trzech ośrodków naukowych – Politechniki Warszawskiej, Instytutu Lotnictwa oraz Wojskowej Akademii Technicznej.