ilot.edu.pl
Projekt HESOFF: najnowsza publikacja badań naukowców Instytutu Lotnictwa dla „Forests” - Instytut Lotnictwa
Odporność na negatywne czynniki związane ze zmianą klimatu na Ziemi mieszanych drzewostanów Europy Centralnej jest wyższa niż monokultur dębowych.