ilot.edu.pl
Porozumienie o współpracy Instytutu Lotnictwa z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych - Instytut Lotnictwa
Porozumienie będzie obejmować współpracę obu instytucji w zakresie badań naukowych, ekspertyz oraz analiz technicznych.