ilot.edu.pl
17. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii - Instytut Lotnictwa
Instytut Lotnictwa oraz Ohio State University zapraszajÄ… na spotkanie wybitnych ekspertów w zakresie innowacji oraz nauki i technologii.