ilot.edu.pl
XII Krajowe Forum Wiropłatowe - Instytut Lotnictwa
Tematyka: produkcja, eksploatacja, nadzór, badania, rozwój i szkolenie. Data: 23 czerwca 2017. Miejsce: Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska.