ilmuhutan.com
Keterkaitan Antara Erosi, Sedimentasi, Banjir Dengan Hutan
Keterkaitan Antara Erosi, Sedimentasi, Banjir Dengan Hutan. Erosi dan sedimentasi dalam suatu daerah aliran sungai biasanya berkaitan dengan banjir.