illawise.com
Surat untuk Ibu Mertua…
Yth. Ibu Hj. Syamsinar Lippu Kita belum pernah saling mengenal sebelumnya, walaupun kita berada dalam satu daerah. Tapi ikatan Mitsaqan Galidza antara anak lelakimu dengan penghuni langit menjadika…