ieib.edu.pl
Publikacje Zakładu Ekologii i Ochrony Gleb
Publikacje naukowe laboratorium mikrobiologii Laboratorium Mikrobiologii działa przy Zakładzie Ekologii i Ochrony Gleb w Katedrze Biologii Środowiskowej IEiB. Tematyka badawcza skupia się w głównej mierze na badaniu różnorodności i funkcjonowaniu grzybów owadobójczych w środowisku glebowym, ale również na badaniu interakcji pomiędzy mikroorganizmami glebowymi, fauną glebową