ieib.edu.pl
Laboratorium Geologiczno-Hydrologiczne i GIS
Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska Laboratorium geologiczno-hydrologiczne i GIS wchodzi w skład Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska (poprzednio Zakład Monitoringu Środowiska i GIS w ramach Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska). Kierownikiem zakładu i laboratorium jest dr Jan Sandner. Misja naukowa Misją naukową Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska jest prawidłowa interpretacja rzeczywistości przyrodniczej, która