ieib.edu.pl
Laboratorium Zoologii
Zakład Ekologii i Ochrony Gleby Laboratorium Zoologii działa przy Zakładzie Ekologii i Ochrony Gleby w ramach Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska. Opiekunem laboratorium jest mgr Kamil Karaban Misja naukowa Obiektem naszych badań są drobne bezkręgowce glebowe, epigeniczne i naroślinne. Jest to grupa, która pomimo silnej presji urbanizacyjnej nadal dość licznie występuje w wielu ekosystemach,