idtp.pl
Alfabety świata | life with layout, etc.
Alfabet (od nazw pierwszych liter alfabetu greckiego: alfa i beta) to najpopularniejszy system zapisywania mowy. Na świecie istnieje wiele odmian alfabetów.