idrottsforum.org
Studenter på Malmö högskola arrangerar simskola för ensamkommande flyktingbarn
I ett initiativ att förbättra den bristfälliga simkunskapen hos ensamkommande flyktingbarn har studenter vid Malmö Högskola startat projektet ”Simma för livet”.