idrottsforum.org
En mycket angelägen, teoretiskt vältänkt och empiriskt intressant studie
I november 2015 disputerade Julia Rönnbäck i idrottsvetenskap vid Malmö högskola, på avhandlingen Det är väl typiskt tjejer: Om basket, kropp och femininitet (Bokförlaget idrottsforum.org). Hennes …