idrottsforum.org
Finsk folkidrott fotograferad
Maximilian Stejskals originella doktorsavhandling från 1954, Folklig idrott (Svenska litteratursällsk. i Finland), uppmärksammas ånyo i ord men framför allt i bild i och med utgivningen av Maximili…