idrottsforum.org
Langrenn som lagidrett
I etterkant av femmila i VM i Lahti oppsto det i Norge en interessant diskusjon, både i tradisjonelle og sosiale medier. Mesterskapet må for norsk herrelangrenns del anses som bare delvis vellykket…