idrottsforum.org
Fysisk aktivitet är bra för…?
Emellanåt kommer mer eller mindre högröstade propåer om mer idrott, rörelse och fysisk aktivitet (hädanefter endast benämnt som fysisk aktivitet) inom skolans ram. Utgångspunkterna är överlag följa…