idrottsforum.org
Ett idrottsvetenskapligt glastak?
Oaktat stolta deklarationer i jämställdhetsplaner och allmänt hög svansföring inom såväl akademin som den organiserade idrottsrörelsen i frågor som gäller likabehandling av män och kvinnor så uppvi…