idify.dk
Et videns-samarbejde
[responsive][/responsive] Idify byggede på et stort nationalt og internationalt erfaringsgrundlag. Demensforskere, ledere i demenspraksis og læger bidrager på forskellig måde til Idify’s udvi…