idealnybiznes.pl
Czym jest działalność gospodarcza? - IdealnyBiznes.pl
Z tego artykułu dowiesz się czym jest działalność gospodarcza w kontekście różnych aktów prawnych dotyczących prowadzenia własnej działalności. Definicję działalności gospodarczej można znaleźć w przepisach prawnych, szczególności w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku od towarów i usług, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Niestety w każdej ustawie …