idealab.rtu.lv
RTU IdeaLAB - tavas biznesa idejas attīstība - IDEALAB
Par studentu pirmsinkubatora (inkubatoru) RTU IdealAB finansiālo un atbalsta programmas iespējām