ichimokutrinhphat.vn
Phân tích kỹ thuật là khoa học hay nghệ thuật
Phân tích kỹ thuật là một công cụ không thể thiếu đối với nhà đầu tư hiện đại, tính hiệu quả của nó được chứng minh hàng trăm năm qua. Bản thân nó được cấu thành thì các tính toán mang tính khoa học nhưng khi áp dụng vào thực tiễn thì đòi hỏi người charter cần có chút nghệ thuật trong đó hoặc chí ít họ cũng cần phải có kỹ thuật để phân tích.