ichimokutrinhphat.vn
Các chiến lược kinh doanh khi thị trường hồi phục trở lại (pullback)
Khi thị trường hồi phục (pullback) thì liệu rằng chúng ta có cơ hội để đầu tư hay không? Các dấu hiệu nhận diện pullback và các chiến lược kinh doanh khi thị trường đang có dấu hiệu hồi phục (pullback)