ichimokutrinhphat.vn
Báo cáo tài chính
ThS. Hồ Bá Tình Với 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính – Đầu tư Chuyên viên phân tích đầu tư Quỹ đầu tư An Phúc, Vietstock, ACBS. Chuyên viên đầu tư tại TTC Group, SCIC. CFO tại Công ty CP TM ĐT Khai Minh, Thực Phẩm Phương Nam (HimLam Group). Thạc sỹ Chính sách công Đại Học Fulbright Việt Nam. Trợ giảng – Môn học Kinh tế Vĩ mô, Phân tích tài chính tại Đại học Fulbright Việt Nam Thành viên ITP Club.