icare-club.com
I am a kid
อัครพล กฤตฤานนท์วงศ์ กับงานศิลปะ ความเป็นเด็กทำให้เราอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับโลก แล้วทำไมเราไม่เก็บความเป็นเด็กเอาไว้ในตัวเรา