ibrahimzeren.org
EN UZAKTAKİ YILDIZ HZ.VAHŞİ | İbrahim Zeren
ÖNSÖZ Bu kitabı okumaya başlayanlar için şimdiden bir uyarıda bulunayım. Bu kitap bizler gibi bir insan olan. Hata eden ama hatasından dönmesini de bilen bir