ibc-club.com
IBC NIGHT - 2018 - IBC
Chuyện kể rằng ở xứ sở Bi-Diu-Ach có vương quốc IBC đánh vần đầy đủ là International Banking Club. Được khai minh vào 31.12.2009, tính đến nay Vương quốc đã tròn 10 năm. 10 năm…