i.ibluewind.com
Dylan Full Platform Bed
Living mondaY ตอนเด็กๆ แมวดื้อจะนอนบน “เตียงเรือ” ไม่รู้ว่าสมัยนี้จะยังมีคนรู้จัก หรือมีคนผลิตขายเตียงเรือกันอยู่ไหม เตียงเรือที่ว่าก็คือโซฟาที่เป็นเบาะขนาดประมาณ 2 คนนอน ไม่ได้เป็นพื้น…