i.ibluewind.com
Tom N Toms Coffee
Happy Chinese New Year 2013 ฝนสาดละอองโปรยปราย ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ฟ้าขมุกขมัวเล็กน้อย แต่ไม่ถึงกับสีเทาหม่นๆ ติตี้มีภาระกิจในวันตรุษจีนกับครอบครัว แต่เราก็ยังหาโอกาสมาเจอกันในเช้าวันขึ้นปีใหม่จีน…