i.ibluewind.com
AppMakr
AppMakrเปิดบริการพัฒนา app สำหรับ iOSเหมาะสำหรับคนที่อยากมีแอพเป็นของตัวเองแต่ไม่มีเวลาในการศึกษา codingลักษณะการทำงานคล้าย template สามารถจัดการ content ต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นรูป หรือวิดีโอถึงแม้ว่…