hvaerokonomi.no
Ressurser for skoler og lærere
Selv om økonomi ennå ikke er et eget fag i grunnskolen, inneholder læreplanen mange økonomiske temaer. Det kan være en utfordring for både lærere og elever å se disse temaene i sammenheng. Mange ba…