hvaerokonomi.no
Tre måter du må ha kontakt med Skatteetaten
For å passe på at skatter og avgifter blir fastsatt og betalt inn på riktig måte må myndighetene vite hva folk tjener og eier. Det er Skatteetaten sitt ansvar å passe på dette. Her er tre måter som…