hvaerokonomi.no
Hva slags bok er dette?
Boken Hva er økonomi? Fakta og funderinger gir praktiske tips om hvordan barn og unge kan skaffe seg egne penger og ta styring over pengebruken sin. Den forklarer også hvordan barnas personlige øko…