hvaerokonomi.no
Blogg om økonomi for barn og unge
På bloggen finner du aktuelle artikler om ungdom og økonomi.