hvaerokonomi.no
Kommer til et bibliotek nær deg!
Flere gode nyheter! Snart kan du låne boken Hva er økonomi? Fakta og funderinger på biblioteker over hele landet. Kulturrådet har besluttet å kjøpe inn boken som del av innkjøpsordningen for ny nor…