huynhtriet.com
Ổ khóa tủ sắt thông dụng | Sửa Khóa Huỳnh Triết
Tủ sắt trong các cơ quan văn phòng được để hồ sơ hay đồ cá nhân của nhân viên. Tủ này có thể là một tủ đơn gồm vài ngăn hoặc một dãy các tủ với số lượng lơn. Người ta hay gọi nó là tủ locker. Đi liền với tủ này là các ổ …