huynhtriet.com
Khóa cửa điện tử Schlage BE375 CEN 622 | Sửa Khóa Huỳnh Triết
Khóa cửa điện tử Schlage BE375 CEN 622 được thiết kế để có thể thay thế và lắp đặt phù hợp với loại khá tròn chuẩn quốc tế. Dùng lắp đặt khóa cửa tại nhà có độ dầy từ 3,5 đến 4,5cm. Thiết kế đẹp, chắc chắn chống cạy phá. Dùng pin 9v tuổi thọ …