huynhtriet.com
Khóa cửa điện tử Epic Triplex 2 Way và 3 Way | Sửa Khóa Huỳnh Triết
Khóa cửa điện tử Epic Triplex có 2 dòng (2 lựa chọn) Epic Triplex 2 Way mở cửa bằng 2 phương thức mã số và thẻ từ. Còn 3 Way thì có 3 phương thức mở cửa là mã số, thẻ từ và chìa khóa cơ. Để lắp đặt khóa cửa điện tử cho căn …