huragan.wolomin.pl
Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego „Huragan”
Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny §1 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY„ HURAGAN ” w Wołominie, zwany dalej klubem jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Zespołu Szkół nr 5 w …