huongdanchoigame.net
Thông báo bảo trì máy chủ Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/01/2017 - Hướng dẫn chơi game
Như các bạn đã biết bản cập nhật 7.1 đã hoàn thành và sắp được áp dụng vào game. Chính vì thế trong ngày 12/01/2017 Liên Minh Huyền Thoại sẽ bảo trì toàn bộ hệ thống máy chủ để tiện cho việc cập nhật phiên bản mới này. Chính vì thế chúng tôi thông báo tớiRead More