huetravels.com.vn
Thông tin thanh toán - DL Tự hào Việt Nam
CHÍNH SÁCH THANH TOÁN: Khách được yêu cầu đặt cọc 50% tại thời điểm xác nhận đặt tour, phần tiền còn lại sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Proud Vietnam Travel trước khi kết thúc …