huetravels.com.vn
Thông tin về Miếu Âm hồn ở Huế - Sưu tầm bởi PVN Travel
Miếu Âm hồn ở vị trí ngã tư đường Mai Thúc Loan và Lê Thánh Tôn bên trong cửa Đông Ba, nơi tiếp giáp các phường: Phú Nhơn, Trung Tích và ...