huephong.com
Khám phụ khoa hết bao nhiêu tiền
Khám phụ khoa tổng quát là việc cần làm, cần được thực hành định kỳ ít nhất 1 lần/năm. Đặc biệt, chị em trước lúc lập gia đình thì khám phụ khoa tổng quát là hết sức cần thiết. Nhiều bệnh nhân lo lắng rằng: chi phí khám phụ khoa và chưa biết khám phụ khoa tổng quát gồm khám những gì?