hubertgajewski.com
CSS-owe text-shadow w Gecko
Michael Ventnor stworzył patcha, dzięki któremu Gecko (silnik m.in. Firefoksa) zyskuje obsługę text-shadow, własności, dzięki której można dodawać cienie do tekstu. Wspominam o tym, bo kilka osób (…