hsmai.no
Høyring: Dreiing av luftfartsavgiftene skal styrke konkurransekrafta til norsk luftfart
– Eg vil styrke den allmenne konkurransekrafta til norsk luftfart og betre lønsemda for kommersielle flyruter i distrikta. Difor sender vi no ut ein høyring med forslag til omlegging av dei avgifte…